Ένας άφθαρτος Γάμος στο Tianjin (Τιεν-Τσιν) της Κίνας – Οι δύο ανώνυμοι Κινέζοι Νεομάρτυρες του Τιεν-Τσιν της Κίνας (+21 Ιουνίου 1870)

http://orthodoxsaintvalentine.wordpress.com

https://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

http://synaxarion-hagiology.blogspot.com

ORTHODOX SAINT VALENTINE

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

SYNAXARION – HAGIOLOGY

Ένας άφθαρτος Γάμος στο Tianjin (Τιεν-Τσιν) της Κίνας –

Οι δύο ανώνυμοι Κινέζοι Νεομάρτυρες του Τιεν-Τσιν της Κίνας

(+21 Ιουνίου 1870)

«Συνέπεσε την ημέρα της σφαγής [21 Ιουνίου 1870] να έχει πάει στο Tianjin (Τιεν-Τσιν) της Κίνας ο π. Ησαΐας Πολίκιν, για να τελέσει το Γάμο ενός ζεύγους Κινέζων Ορθοδόξων Χριστιανών. Δεν πρόφτασε, όμως, να τους στεφανώσει, γιατί πρόλαβαν οι φανατικοί ειδωλολάτρες να τους κατασφάξουν κι έτσι να τούς χαρίσουν ένα πιο πολύτιμο και άφθαρτο στεφάνι, του Μαρτυρίου».

Πηγή:

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ

Ο Γάμος

εκδ. Άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Σταμάτα Αττικής 2013

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

A letter from the first Taiwanese Orthodox missionary Pelagia Yu to the Greek people

https://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

slideshow_1

2321b48

 

A letter from the first Taiwanese

Orthodox missionary Pelagia Yu to the Greek people

http://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com

EX 2X2 LETTERS FROM GREECE

I am Chinese, born in Taiwan and my Christian name is Pelagia. I was a Protestant Christian, and it took me five years to become Orthodox. I love to read the Holy Bible and have all of its publications in the Chinese language.

I have visited Greece and discovered that it is a truly unique country. While travelling in your country, even before I arrived, on the plane I saw how different in temperament Greek people were, how cheerfully they conversed with each other, how they laughed and how they applauded the pilot after the landing, something unheard of for us Asians, who are more conservative and do not easily display emotion. I learnt after this experience that the expression of freedom requires passion and liveliness.

In Greece, I visited many churches, I participated in the Divine Liturgy, and when I Continue reading “A letter from the first Taiwanese Orthodox missionary Pelagia Yu to the Greek people”

Joseph Magnus Frangipani, Alaska, USA: The Impossibility of Aloneness – When Christ Found Me in the Himalayas

http://alaskaofmyheart.wordpress.com

http://romancatholicsmetorthodoxy.wordpress.com

http://americaofmyheart.wordpress.com

ALASKA OF MY HEART

ROMAN CATHOLICS MET ORTHODOXY

AMERICA OF MY HEART

The-enchanting-scenery-of-nature-in-the-photographs-of-Marc-Adamus-08

Joseph Magnus Frangipani: 

The Impossibility of Aloneness – When Christ Found Me in the Himalayas

I’m an Orthodox Christian living in Homer, Alaska and experienced Jesus Christ in the Himalayas, in India.

I listen to the heartbeat of rain outside…

Cold, Alaskan fog blowing in off the bay, emerald hills now that autumn is here and summer chased away into the mountains. But a milky white fog spreads over the bay like a silken ghost. I used to visit Trappist monasteries, back when I was Catholic, at the beginning of high school, and searching for a relationship of love. I read plenty of philosophy then to know that knowing isn’t enough, that having a realization in the mind is entirely different from experiencing a revelation of the heart.

I spent two birthdays in the Himalayas…

Traveling along gravel roads that drop deep into icy gulches where the Ganges river rages below not yet packed with the filth and mud and newspapers of villages, not yet carrying remainders of Indians in her current, I found Christ found me. It’s a difficult and strangely compelling atmosphere to confront oneself, – – India, – – sandwiched with Continue reading “Joseph Magnus Frangipani, Alaska, USA: The Impossibility of Aloneness – When Christ Found Me in the Himalayas”